Hangö kyrkliga samfällighet PDF Skriv ut E-postadress

 Till den kyrkliga samfällighetens uppgifter hör att sköta de ärenden som gäller de till samfälligheten anslutna församlingarnas kyrkliga beskattning, fördelning av kyrkoskatten och övriga gemensamma inkomster mellan församlingarna samt avgifterna till kyrkans centralfond och budgeten, finansförvaltningen, bokföringen, bokslutet och revisionen.

Vidare sköter samfälligheten begravningsväsendet, fastighetsväsendet, företagshälsovården och arbetarskyddet.

 

alt