Hangö kyrkliga samfällighet Skriv ut

 

DECEMBER 2019

 

 

Nya begravningsplatsens port är öppen:

lördagen den 21.12.2019

söndagen den 22.12.2019

måndagen den 23.12.2019

 

 

 

 Till den kyrkliga samfällighetens uppgifter hör att sköta de ärenden som gäller de till samfälligheten anslutna församlingarnas kyrkliga beskattning, fördelning av kyrkoskatten och övriga gemensamma inkomster mellan församlingarna samt avgifterna till kyrkans centralfond och budgeten, finansförvaltningen, bokföringen, bokslutet och revisionen.

Vidare sköter samfälligheten begravningsväsendet, fastighetsväsendet, företagshälsovården och arbetarskyddet.

 

alt