Gamla begravningsplatsen PDF Skriv ut E-postadress

alt

OBS ! Vattnet är redan kopplat på gravgården.

Adress: Tulluddsvägen 26, 10940 Hangöby.

Förutom befintliga gravkvarter finns här även en urne- och minneslund. Gravläggning i kista är inte längre möjlig utan bör ske genom urnebisättning eller spridning av askan. (Se prissidan för prisuppgifter)

Kontaktperson: Församlingsträdgårdsmästare Leif Halén 040-513 1999

Bokningar av begravning: Pastorskansliet, tel 040-645 6588

Bokningar av urnebisättning: Ekonomikontoret, tel 040-645 6592

Senast uppdaterad 18 november 2020 11:57