Lappvik begravningsplats PDF Skriv ut E-postadress

alt

 

Adress: Gamla stamvägen 2, 10820 Lappvik.

Gravplatsen invigdes 1923. Den hörde ursprungligen till Tenala församling men övergick till Hangö kyrkliga samfällighet i samband med justeringen av kommungränserna.

Förutom befintliga gravkvarter finns här även en urne- och minneslund. (Se prissidan för prisuppgifter)

Kontaktperson: Församlingsträdgårdsmästare Leif Halén tel 040-513 1999

Bokningar av begravning: Pastorskansliet, tel 040-645 6588

Bokningar av urnebisättning: Ekonomikontoret, tel 040-645 6592

 

Senast uppdaterad 18 november 2020 11:58