Täktom kapell PDF Skriv ut E-postadress

altAdress: Kapellvägen 36, 10900 Hangö.

Kapellet byggdes år 1920. Arkitekt Armas Lindgren och Bertel Liljeqvist. (Se historiksidan för närmare historiska uppgifter samt prissidan för prisuppgifter)

Rymmer 60 personer.

Kapellet är väldigt populärt för vigslar och dop.
Öppet enligt överenskommelse.

Kontaktperson i fastighetsärenden: Församlingsträdgårdsmästare Leif Halén,
tel 040-513 1999

Bokningar av vigslar och dop: Pastorskansliet, tel 040-645 6588

Övriga bokningar: Ekonomikontoret, tel 040-645 6592

 

alt

Senast uppdaterad 15 juli 2020 07:11