Hangö svenska församling PDF Skriv ut E-postadress
licka här så kommer du direkt till sändn 

INFO UPPDATERAD 4.3.2021

Vi följer myndigheternas anvisningar och iakttar de bestämmelser som gäller angående corona-viruset. 

Gudstjänster hålls i våra kyrkor. Högst 6 personer får samtidigt befinna sig i kyrkorummet, förutom de personer som förrättar gudstjänsterna.
Gudstjänsterna streamas och sänds via vår Facebook-sida och kan ses direkt samma tid som gudstjänsten hålls men den finns också tillgänglig senare.
 
 
Sö 7.3 kl. 12:00 Högmässa i Hangö kyrka
med kyrkoherde Niina Mura och kantor Roland Näse
Hangö kyrka är öppen för bön, enskild nattvard och för samtal söndagen den 7.3 kl. 13-14. 
 
Sö 14.3 kl. 10:00 Högmässa i Lappvik kyrka 
med kyrkoherde Niina Mura och kantor Roland Näse.
Lappvik kyrka är öppen för bön, enskild nattvard och för samtal söndagen den 14.3 kl. 11-12.
 
image005 

Genom att klicka på bilden bredvid kommer du till församlingens donationssida och insamlingen Gemensamt Ansvar som i år hjälper äldre med ekonomiska svårigheter i Finland och ute i världen.

Webbadressen: https://gemensamtansvar.fi/hango
Du kan också använda MobilePay nr: 58817

Tack för ditt bidrag!

De kyrkliga förrättningarna ordnas, antalet närvarande skall begränsas till möjligast litet antal personer. Målsättningen bör vara att endast de närmaste anhöriga är närvarande. Om antalet överskrider 6 personer kan man av pastorala skäl och genom överenskommelse med kyrkoherden överskrida detta antal.
Om du står i beråd att ordna  jordfästning, dop eller vigsel - kontakta församlingen tel: 040 645 6588 så vi kan gå igenom de regler som gäller just nu.
 

 
 
joulu
 
 Bröll
 
 
 
Hangö kyrka från luften

 
HANGÖ SVENSKA FÖRSAMLING  finns i Finlands sydligaste stad och består av lite under 3000 medlemmar. Församlingen vill vara en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek där alla är välkomna.  

Den svenska och den finska församlingen i Hangö är de sydligaste i den lutherska kyrkan i Finland. Församlingen är grundad 1874, samma år som staden Hangö. 1962 delades församlingen i en svensk och en finsk församling som idag fungerar som två ”grannförsamlingar” inom samma kyrkliga samfällighet.

Fastigheterna och den personal som sköter dem, samt ekonomiförvaltningen och begravningsväsendet är gemensamma (en närmare presentation av fastigheterna finns under Hangö kyrkliga samfällighet). Verksamheten sköts däremot huvudsakligen skilt för vardera språkgruppen. Trons språk och det egna språket tillhör samma viktiga del av livet.

Församlingen i Hangö lever i en tillvaro där det finns en myckenhet av rymd och vidd. Hav och himmel möts både i naturen och församlingens liv. Vi vill vara en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek för oss som bor här och alla er som gästar oss.


PASTORSKANSLIET OCH DIAKONIBYRÅN  FINNS PÅ PARKGATAN 7
(församlingshemmets övre våning)
Pastorskansliet är öppet vardagar 9-12 (telefontid också 13-15.30).Tel: 040-6456588
Diakonibyrån är öppen må-on  tel: 040-5324797.

 

 

 
 

Flera händelser finns i händelsekalendern!