Hangö svenska församling PDF Skriv ut E-postadress
licka här så kommer du direkt till sändn 
Fredagen den 14.5 är pastorskansliet och ekonomikontoret stängda.

INFO UPPDATERAD 11.5.2021 

Vi följer myndigheternas anvisningar och iakttar de bestämmelser som gäller angående corona-viruset (tiden för restriktionerna har förlängts och gäller t.o.m. 31.5)

Gudstjänster hålls i våra kyrkor. Högst 6 personer får samtidigt befinna sig i kyrkorummet, inklusive de personer som förrättar gudstjänsterna. Det här innebär tyvärr att gudstjänsterna hålls utan andra närvarande än de som medverkar.
Gudstjänsterna streamas och sänds via vår Facebook-sida och kan ses direkt samma tid som gudstjänsten hålls men den finns också tillgänglig senare.
 
 
To 9.5 Kristi himmelsfärdsdagens högmässa kl. 12:00 i Hangö kyrka   
med prästen Torsten Sandell och kantor Jan Hellberg, Några sångare medverkar.
Högmässan streamas och sänds via får Facebook-sida.
 
Sö 16.5  kl. 12:00 Högmässa i Hangö kyrka
med prästen Torsten Sandell och kantor Jan Hellberg. Några sångare medverkar.
Högmässan streamas och sänds via vår Facebook-sida och kan ses direkt samma tid som högmässan hålls men den finns också tillgänglig senare.
Kyrkan är öppen kl. 13-13.30 om du vill komma in och sitta en stund, be en bön eller få enskild nattvard.
 angö kyrka
mKeoherde Niina Mura och kantor Roland Näse oc några sångare.
Högmässan streamas och sänds via vår Facebook-sida och kan ses direkt samma tid som högmässan hålls men den finns också tillgänglig senare.
Kyrkan i Hangö är öppen kl. 13-13.30 om du vill komma in och sitta en stund, be en bön eller få enskild nattvard.
Sö 11.4  kl. 12:00 Högmässa i Hangö kyrka
med kyrkoherde Niina Mura och kantor Roland Näse och några sångare.
Högmässan streamas och sänds via vår Facebook-sida och kan ses direkt samma tid som högmässan hålls men den finns också tillgänglig senare.
Kyrkan i Hangö är öppen kl. 13-13.30 om du vill komma in och sitta en stund, be en bön eller få enskild nattvard.
image005 

Genom att klicka på bilden bredvid kommer du till församlingens donationssida och insamlingen Gemensamt Ansvar som i år hjälper äldre med ekonomiska svårigheter i Finland och ute i världen.

Webbadressen: https://gemensamtansvar.fi/hango
Du kan också använda MobilePay nr: 58817

Tack för ditt bidrag!

De kyrkliga förrättningarna ordnas, antalet närvarande skall begränsas till möjligast litet antal personer. Målsättningen bör vara att endast de närmaste anhöriga är närvarande. Om antalet överskrider 6 personer kan man av pastorala skäl och genom överenskommelse med kyrkoherden överskrida detta antal.
Om du står i beråd att ordna  jordfästning, dop eller vigsel - kontakta församlingen tel: 040 645 6588 så vi kan gå igenom de regler som gäller just nu.
 

 
 
joulu
 
 Bröll
 
 
 
Hangö kyrka från luften

 
HANGÖ SVENSKA FÖRSAMLING  finns i Finlands sydligaste stad och består av lite under 3000 medlemmar. Församlingen vill vara en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek där alla är välkomna.  

Den svenska och den finska församlingen i Hangö är de sydligaste i den lutherska kyrkan i Finland. Församlingen är grundad 1874, samma år som staden Hangö. 1962 delades församlingen i en svensk och en finsk församling som idag fungerar som två ”grannförsamlingar” inom samma kyrkliga samfällighet.

Fastigheterna och den personal som sköter dem, samt ekonomiförvaltningen och begravningsväsendet är gemensamma (en närmare presentation av fastigheterna finns under Hangö kyrkliga samfällighet). Verksamheten sköts däremot huvudsakligen skilt för vardera språkgruppen. Trons språk och det egna språket tillhör samma viktiga del av livet.

Församlingen i Hangö lever i en tillvaro där det finns en myckenhet av rymd och vidd. Hav och himmel möts både i naturen och församlingens liv. Vi vill vara en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek för oss som bor här och alla er som gästar oss.


PASTORSKANSLIET OCH DIAKONIBYRÅN  FINNS PÅ PARKGATAN 7
(församlingshemmets övre våning)
Pastorskansliet är öppet vardagar 9-12 (telefontid också 13-15.30).Tel: 040-6456588
Diakonibyrån är öppen må-on  tel: 040-5324797.

 

 

 
 

Händelser

16.05.
Högmässa

Flera händelser finns i händelsekalendern!