Hangö svenska församling PDF Skriv ut E-postadress
licka här så kommer du direkt till sändn 

Gudstjänster hålls i våra kyrkor. Enligt myndigheternas rekommendationer får högst 10 personer samtidigt befinna sig i kyrkorummet, inklusive de personer som förrättar gudstjänsterna.

Sö 31.1 Högmässa i Hangö kyrka kl. 12 med kyrkoherde Niina Mura och kantor Jan Hellberg.

 

Ingen gruppverksamhet ännu i januari. Vi kan tyvärr inte säga när de olika grupperna startar, allting beror på vad myndigheterna bestämmer.

 

INFO UPPDATERAD 7.1.2021
Vi följer myndigheternas anvisningar och iakttar de bestämmelser som gäller angående corona-viruset. Dessa bestämmelser är i kraft t.o.m. 31.1.2021

Gudstjänster hålls i våra kyrkor. Högst 10 personer får samtidigt befinna sig i kyrkorummet, inklusive de personer som förrättar gudstjänsterna.
Hangö svenska församling strävar till att streama gudstjänsterna och sända dem via nätet. Vi informerar om detta efterhand som vi får klart via vilken kanal sändningarna sker.
 
De kyrkliga förrättningarna ordnas enligt samma begränsningar, dvs max 10 personer får vara närvarande.
Om du står i beråd att ordna  jordfästning, dop eller vigsel - kontakta församlingen tel: 040 645 6588 så vi kan gå igenom de regler som gäller just nu.
 

 
 
joulu
 
 Bröll
 
 
 
Hangö kyrka från luften

 
HANGÖ SVENSKA FÖRSAMLING  finns i Finlands sydligaste stad och består av lite under 3000 medlemmar. Församlingen vill vara en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek där alla är välkomna.  

Den svenska och den finska församlingen i Hangö är de sydligaste i den lutherska kyrkan i Finland. Församlingen är grundad 1874, samma år som staden Hangö. 1962 delades församlingen i en svensk och en finsk församling som idag fungerar som två ”grannförsamlingar” inom samma kyrkliga samfällighet.

Fastigheterna och den personal som sköter dem, samt ekonomiförvaltningen och begravningsväsendet är gemensamma (en närmare presentation av fastigheterna finns under Hangö kyrkliga samfällighet). Verksamheten sköts däremot huvudsakligen skilt för vardera språkgruppen. Trons språk och det egna språket tillhör samma viktiga del av livet.

Församlingen i Hangö lever i en tillvaro där det finns en myckenhet av rymd och vidd. Hav och himmel möts både i naturen och församlingens liv. Vi vill vara en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek för oss som bor här och alla er som gästar oss.


PASTORSKANSLIET OCH DIAKONIBYRÅN  FINNS PÅ PARKGATAN 7
(församlingshemmets övre våning)
Pastorskansliet är öppet vardagar 9-12 (telefontid också 13-15.30).Tel: 040-6456588
Diakonibyrån är öppen må-on  tel: 040-5324797.

 

 

 
 

Flera händelser finns i händelsekalendern!