Hangö svenska församling PDF Skriv ut E-postadress
Hangö kyrka från luften

 

MÅNDAG 23.9.2019  KL. 18 -
LJUSTÄNDING TILL MINNE AV AVLIDNA BARN
I kyrktrappan som går från Kyrkparken upp till kyrkan tänder vi ljus för att minnas de barn som vi har förlorat (ta med eget ljus).
Kl. 18 finns kaplan Maija Saario på plats och kl. 19 finns kyrkoherde Niina Mura (svenskspråkig) på plats.

 

HANGÖ SVENSKA FÖRSAMLING  finns i Finlands sydligaste stad och består av lite under 3000 medlemmar. Församlingen vill vara en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek där alla är välkomna.  

Den svenska och den finska församlingen i Hangö är de sydligaste i den lutherska kyrkan i Finland. Församlingen är grundad 1874, samma år som staden Hangö. 1962 delades församlingen i en svensk och en finsk församling som idag fungerar som två ”grannförsamlingar” inom samma kyrkliga samfällighet.

Fastigheterna och den personal som sköter dem, samt ekonomiförvaltningen och begravningsväsendet är gemensamma (en närmare presentation av fastigheterna finns under Hangö kyrkliga samfällighet). Verksamheten sköts däremot huvudsakligen skilt för vardera språkgruppen. Trons språk och det egna språket tillhör samma viktiga del av livet.

Församlingen i Hangö lever i en tillvaro där det finns en myckenhet av rymd och vidd. Hav och himmel möts både i naturen och församlingens liv. Vi vill vara en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek för oss som bor här och alla er som gästar oss.


OBS. PASTORSKANSLIET OCH DIAKONIBYRÅN  FINNS PÅ PARKGATAN 7
(församlingshemmets övre våning)
Pastorskansliet är öppet vardagar 9-12 (telefontid också 13-15.30).Tel: 040-6456588
Diakonibyråns tel: 040-5324797.

 

 

 
 

Flera händelser finns i händelsekalendern!