Förrättningar PDF Skriv ut E-postadress

När vi föds; när vi blir vuxna; när vi ingår äktenskap och när vi dör berörs både vi själva och våra närmaste. Dessa viktiga händelser i våra liv firas också i församlingens liv. Den kristna tron hjälper och möter oss i både glädje och sorg. Dopet, konfirmationen, vigseln och jordfästningen är märkestillfällen både i familjens/släktens och församlingens liv. Kontakta pastorskansliet på Parkgatan 7 eller per tel: 040-6456 588 för att boka tid och plats för en förrättning.

Vi följer myndigheternas anvisningar och det innebär nu (och åtminstone fram t.o.m. 14.3.2021) att endast 6 personer får närvara vid förrättningarna. Av pastorala skäl och med kyrkoherdens tillstånd kan antalet deltagande vara några flera. Kontakta oss så går vi igenom vad det här innebär.

Läs mera om de kyrkliga förrättningarna på evl.fi/svenska

Senast uppdaterad 22 februari 2021 11:42