Förrättningar PDF Skriv ut E-postadress

När vi föds; när vi blir vuxna; när vi ingår äktenskap och när vi dör berörs både vi själva och våra närmaste. Dessa viktiga händelser i våra liv firas också i församlingens liv. Den kristna tron hjälper och möter oss i både glädje och sorg. Dopet, konfirmationen, vigseln och jordfästningen är märkestillfällen både i familjens/släktens och församlingens liv. Kontakta pastorskansliet på Boulevarden 17 eller per tel: 019-2630 620 för att boka tid o plats för en förrättning.

Läs mera om de kyrkliga förrättningarna på evl.fi/svenska

Senast uppdaterad 5 januari 2017 11:25