Jordfästning PDF Skriv ut E-postadress

När någon gått bort och jordfästningen skall ordnas, är det bäst att ta kontakt med pastorskansliet på Parkgatan 7
(tel: 040-6456 588). Där kan man boka tid för jordfästningen. Samtidigt bokas präst och kantor och församlingshemmet om man vill ordna minnesstund där.

Före jordfästningen tar sedan den präst som förrättar den kontakt med de anhöriga för att i lugn och ro samtala om den avlidna och gå igenom detaljerna, bl.a musik och psalmer.

I gudstjänsten söndagen efter jordfästningen läses namnen på dem som jordfästs under veckan. Man ber för de avlidna och för deras anhöriga.

Mera information om jordfästningar finns på ev.luth. kyrkans hemsida evl.fi.

Senast uppdaterad 17 januari 2019 10:44