Vigsel PDF Skriv ut E-postadress

För att kunna ordna en kyrklig vigsel bör båda parter vara skriftskolgångna och medlemmar i kyrkan. Kyrklig vigsel kan också förrättas om den ena parten är medlem i en ev.luth.församling och den andra hör till något annat kristet trossamfund med vigselrätt.

En kyrklig vigsel kan förrättas i någon av våra kyrkor, i församlingshemmet, hemma eller på stranden. En kyrklig vigsel behöver inte heller vara en stor tillställning, den kan också förrättas med enbart brudparet, prästen och två vittnen närvarande. Detaljerad information om vigsel finns på ev.luth. kyrkans hemsida evl.fi

Då ni planerar er vigsel, ta kontakt med pastorskansliet (tel: 040-6456 588) och boka tid, präst och plats.  Före vigseln tar sedan den präst som kommer att viga er kontakt med er och ni träffas för att tillsammans gå igenom alla detaljer.

Hindersprövningen är obligatorisk, den innebär att båda parter skriver under en blankett där man intygar att man inte är släkt med varandra i rakt nedstigande eller uppstigande led och inte gift med någon annan för tillfället.  Det här sker enklast genom ett personligt besök på pastorskansliet (Parkgatan 7) och kan göras tidigast 4 månader före vigseln och senast 7 dagar före.

Senast uppdaterad 17 januari 2019 10:44