Allmänt PDF Skriv ut E-postadress

FÖRSAMLINGSVALET FÖRRÄTTAS SÖNDAGEN DEN 18.11.2018

(förhandsröstning 6-10.11.2018)

I församlingsvalet väljs 11 medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och 10 medlemmar till församlingsrådet.

Valbar till förtroendeuppdrag i församlingen är en för kristen övertygelse känd konfirmerad person som är församlingsmedlem senast den 17.9.2018 och som fyller 18 år senast den 18.11.2018 och som inte är omyndig.

Valmansföreningarnas stiftelseurkunder, särskilda handlingar för de olika valen, ombudens försäkring och skriftligasamtycken av varje kandidat skall inlämnas senast må 17.9.2018 kl. 16:00 till pastorskansliet, Parkgatan 7 i Hangö. Tel: 040-645 6588. Blanketter finns att få på pastorskansliet vardagar kl. 9-15:30 samt på webbplatsen: info.forsamlingsvalet.fi

 

KONTROLLERA ATT DU HAR RÖSTRÄTT

Alla som senast den 15.8.2018 är antecknade som medlemmar i Hangö svenska församling och som senast den 18.11.2018 fyller 16 år har rösträtt i församlingsvalet.

Kom och kolla att du finns med i röstlängden. Den finns framlagd för granskning på pastorskansliet, Parkgatan 7, måndag 3.9 kl. 10-14 och tisdag 4.9 kl. 15-19.

Senast uppdaterad 21 augusti 2018 13:42