Församlingsrådet Skriv ut

Församlingsrådet är församlingens högsta beslutande organ som väljs vart fjärde år genom församlingsval. Hösten 2018 blev det sämjoval i Hangö svenska församling och de personer som sitter med i församlingsrådet får åren 2019-2022 är följande:

 

Församlingsrådets medlemmar 2019-2022:

Mura, Niina, ordförande (kyrkoherden är självskriven medlem)

Ahlsved, Malin
Augustsson-Sula, Gun
Ekebom, Lars
Hansen, Klaus
Helander, Gunnel, viceordförande 2019-2020
Horn, Stephan
Idman, Britta
Koivisto, Sanna
Laxell, Johannes
Råberg-Vainio, Linda

Suppleanter:
Holmberg, Birgitta
Böckerman, Marita
Nylund, Kirsi
Tojander, Carola
Sundström, Charlotta

 

 

Senast uppdaterad 22 maj 2019 08:33