Församlingsrådet PDF Skriv ut E-postadress

Församlingsrådet är församlingens högsta beslutande organ som väljs vart fjärde år genom församlingsval. Hösten 2014 hölls församlingsval och de invalda medlemmarna i församlingsrådet framgår nedan. Församlingsrådet sammanträdde första gången den 8.1.2015.

Församlingsrådets medlemmar kan kontaktas i olika frågor som gäller församlingens liv.
 

Församlingsrådets medlemmar 2015-2018:

 • Laxell, Anders, ordförande (kyrkoherden är självskriven medlem)
 • Forsman, Benita
 • Holmberg, Birgitta
 • Idman, Britta
 • Ingberg-Wiberg, Karin, viceordförande
 • Lesch-Saarinen, Helena
 • Lundqvist, Kerstin
 • Nylund, Kirsi
 • Sjödahl, Eva-Stina
 • Sundström, Åsa
 • Wikberg, Barbro

 

Senast uppdaterad 14 januari 2015 15:05