Barnarbetet PDF Skriv ut E-postadress

Församlingens barnarbete finns för att hjälpa och stöda föräldrarna i deras fostran av sina barn och även för att stöda den kristna fostran de vill att deras barn skall få. Utformningen av barnarbetet tar sikte på hela människan och de behov barnen har för att utvecklas på olika sätt.

Senast uppdaterad 8 juni 2018 14:51