Dagklubbsverksamhet för 3-5 åringar PDF Skriv ut E-postadress

Barn lär sig genom att leka, fast de inte leker för att lära sig. I lekens och fantasins värld kan barnen uppleva och återuppta händelser i sitt liv. Dagklubbens verksamhet planeras så att barnets hela utveckling beaktas och  består därför av lek, rörelse, pyssel, sång och musik i olika former. Också barnens andlighet är viktig; stillhet, bön och sång är ritualer som ger trygghet och kontinuitet. Barnen får också del av den skatt som bibelberättelserna och kyrkoårets helger utgör.

Vi träffas måndag, tisdag och onsdag kl. 9-12, Bang. 27. tel: 040-769 6027
Barnen tar eget mellanmål med sig.
Terminsavgiften är 50 €

Frågor och anmälningar till dagklubben, tel.nr.  040-594 9477. Det kan finnas lediga platser under terminen, ring och hör dig för!

Barnledare för dagklubben är  Lenita Söderblom och Åsa Sundström.

Senast uppdaterad 13 augusti 2019 14:10