Diakoni Skriv ut

Diakoni innebär omsorg om människan i livets olika situationer. Det är den kristna tron som omsätts i praktiken.

Diakonin i en församling kan ta sig utryck på många olika sätt. I Hangö svenska församling finns en deltidsanställd diakon som organiserar och utför detta arbete tillsammans med frivilliga, medarbetare och en direktion.

Diakoniarbetare Tage Nylund jobbar deltid = måndagar, tisdagar och onsdagar. På diakonibyrån finns han för det mesta på förmiddagarna, men det är alltid bra att komma överens om en tid för besök. Hans telefonnummer är: 040-532 4797.

Adress: Diakonimottagningen, Parkgatan 7 (i församlingshemmets övre våning)

 

Samtalsstöd

Om du är i behov av att samtala med någon utomstående kan du ta kontakt. Diakoniarbetaren har tystnadsplikt.

Ekonomiskt stöd

Vid ekonomiska kriser kan församlingen ibland bidra där de lagstadgade bidragen inte räcker till.

Hembesök

Om du inte har möjlighet att komma till mottagningen och behöver någon att samtala med kan du ta kontakt med diakonen.

Gruppverksamhet

Information om olika grupper finns under rubriken Vuxenarbete.

 

Senast uppdaterad 13 augusti 2019 14:11