Mission Skriv ut

All verksamhet i församlingen grundar sig på Jesu missions befallning om att låta det glada budskapet nå ut över hela världen. Internationellt förverkligar församlingen missionsbefallningen främst genom samarbetet med Finska Missionssällskapet i form av budgetmedel och frivilligt insamlade medel och med förbön för och kontakt med de som arbetar ute på missionsfältet. Församlingens avtalsmissionär är Anna-Lena Särs, som från och med sommaren 2014 arbetar inom Senegals lutherska kyrka med att utveckla barn- och ungdomsarbetet i församlingarna. www.mission.fi

Församlingen har också ett nära samarbete med svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn och den lutherska församlingen i Balvi i Lettland. Dessa församlingar stöder vi både ekonomiskt/materiellt och genom personliga kontakter. www.stmikael.ee

Församlingen stöder dessutom Svenska lutherska evangelieföreningens mission i Kenya. www.slef.fi

 

Senast uppdaterad 17 januari 2019 11:23