Någon att samtala med Skriv ut

Alla människor möter någon gång situationer då man behöver stöd och hjälp av olika slag. Behovet av att få samtala med en annan människa behöver inte bara uppstå vid kriser i livet, utan kan gälla små och stora frågor. Församlingens anställda finns till för att på olika sätt stöda dem som behöver hjälp. Alla anställda har tystnadsplikt.

De anställdas kontaktuppgifter finns under rubriken kontaktuppgifter

Senast uppdaterad 13 augusti 2019 14:16