Samtalstjänst Skriv ut

Till Samtalstjänst kan man ringa alla kvällar kl. 20-23. Du får vara anonym och samtalen är konfidentiella (dvs sker under tystnadsplikt). Avgiften för samltalet är lokal telefonavgift eller mobilavgift. Du kan även skriva till webbjouren (finskspråkig) och får svar inom fem dagar.

Kontaktuppgifter:
Samtalstjänst tel: 0400-22 11 90
Webbjour: samtalstjänst.fi

 

 

Senast uppdaterad 17 januari 2019 11:50