Själavård på vårdinrättningarna Skriv ut

Församlingens präster och diakon besöker stadens olika vårdinrättningar för andakter och samtal och kan även kontaktas om någon önskar enskilt besök.

Kontaktpersoner:
Niina Mura, kyrkoherde, tel. 040-6700 787

Tage Nylund,  diakoniarbetare på deltid, tel. 040-532 4797

Senast uppdaterad 17 januari 2019 11:51