Sorgegrupp PDF Skriv ut E-postadress

Församlingen ordnar då och då sorgegrupper för dem som  förlorat en kär människa. Sorgegruppen är öppen för alla dem som vill ha hjälp med att komma vidare i sin sorgeprocess. Sorgegruppen leds av en av församlingens präster tillsammans med diakonen. En ny sorgegrupp startar vanligen efter Alla helgons dag i november. Det går också bra att kontakta församlingens anställda, om man vill tala i enskildhet om sin sorg.

 

Senast uppdaterad 23 april 2020 09:21