Ungdomsarbetet PDF Skriv ut E-postadress

Församlingens ungdomsarbete leds av t.f. ungdomsarbetsledaren Carina Wallén tel: 040-541 0365.
En stor del av ungdomsverksamheten är förlagd till församlingens  ungdomsgård på Bangatan 27.

En stor del av ungdomsarbetet handlar om verksamhet kring skriftskola, konfirmation och hjälpledarutbildning.

Ungdomsarbetsledaren gör regelbundna besök i skolorna. Under skolterminerna är det Onsdagsöppet nästan alla onsdagar kl. 18-20 och fredagar Café 27 kl. 18-22 i Kryptan på Bangatan 27.

En annan viktig del är ungdomarnas gemensamma samlingar i Västnyland och inte minst höstdagarna i Tammerfors (www.hostdagarna.fi) och Ungdomens kyrkodagar (www.uk.fi).

Fråga mera om klubbar, utfärder, läger, hjälpledarutbildning och skriftskola.

Kontaktpersoner:
Om du har frågor om ungdomsverksamheten och skriban ring Carina Wallén tel: 040-541 0365 eller kyrkoherde Niina Mura, tel: 040-6700 787

Några nyttiga länkar:
www.bibeln.se
www.bibelsajten.se
www.argument.se

Senast uppdaterad 17 september 2019 10:20