Vuxenarbete PDF Skriv ut E-postadress

Stick-Café erbjuder gemenskap kring praktiskt arbete för församlingens diakoni- och missionsverksamhet. Gruppen träffas  i församlingshemmet  från januari-april varannan tisdag (jämna veckor) kl. 13-15.  Första träffen den här våren  är tisdagen den 9.1.2018

Kontaktperson: diakoniarbetare Tage Nylund tel: 040-5324 797

 

Samtalsgruppen Tro och liv finns för dem som vill fördjupa sig i kristen tro genom samtal och gemenskap. Gruppen samlas under vinterhalvåret varannan tisdag (udda veckor)  kl. 18–20. Första träffen den här våren är tisdagen den 16.1.2018.  Platsen är Kryptan på Bangatan 27 (ingång från gårdssidan)

Kontaktpersoner: Ingeborg Lindholm 0400-716241.

 

Karaträffarna håller en paus våren 2018.

Kontaktperson: diakoniarbetare Tage Nylund tel: 040-5324797.

 

Kompisgruppen samlas nu och då. Gruppen är till för personer med psykisk ohälsa. Paus under sommaren. Första träffen våren 2018 är onsdagen den 31.1 kl. 13-14.30 i Kryptan på Bangatan 27 (ingång från gårdssidan). Följande samlingar är 14.2, 28.3, 25.4 23.5.
Mera info ger diakoniarbetare Tage Nylund tel: 040-5324 797

 

Församlingslunch varannan torsdag kl. 12-13 i Lappvik kyrka 1.2-26.4 (udda veckor) och i församlingshemmet, Parkgatan 7 varje vecka under tiden 1.2-26.4. Avgiften är frivillig men 3 € är en önskvärd summa som bidrag för maten.
Vill du veta mera, ring diakonen  tel: 040-532 4797.

 

Senast uppdaterad 15 januari 2018 10:42