Diakonisyföreningen Skriv ut

Diakonisyföreningen är numera Stick-café. Träff varannan tisdag (jämna veckor) kl. 13-15 i församlingshemmet på Parkgatan 7.

Kontaktperson:

diakon Tage Nylund 040-5324787

Senast uppdaterad 17 januari 2019 11:58