Polttohautaukseen liittyviä näkökohtia PDF Tulosta Sähköposti

altPolttohautaus tarkoittaa vainajan polttamista tuhkaksi korkeassa lämpötilassa krematoriossa. Krematorioita on Suomessa parikymmentä ympäri maata. Hankoa lähin krematorio sijaitsee Karjaalla. Tuhka voidaan kerätä uurnaan, joka haudataan uurnahautausmaahan tai uurnalehtoon.  Vainajan tuhka voidaan myös sirotella muistolehtoon, jolloin varsinaista omaa hautapaikkaa ei ole.  Muistolehtoon sirottelussa voidaan käyttää  lainauurnaa. Hangon seurakunnillakin on käytössä lainauurna. Hangon hautausmailla sijaitsevat muistolehdot, joihin vainajan tuhka voidaan sirotella. Omaiset voivat hankkia myös sinne yhteiseen kiveen muistolaatan, mikäli pitävät sitä tarpeellisena.

Hautausjärjestelyistä

Hautauksen järjestämisessä on syytä ottaa aina ensin yhteyttä seurakuntaan hautausajan ja hautausjärjestelyjen sekä hautapaikan sopimiseksi. Sen jälkeen sovitaan hautaustoimiston kanssa käytännön järjestelyistä, kuten arkusta, kuljetuksista jne. Polttohautauksessa on suositeltavaa käyttää mahdollisimman edullista arkkua, joita voi tiedustella hautaustoimistosta. Seurakunnalla on ns. hautauspeite, jolla arkku voidaan siunauksen ajaksi myös peittää.

Siunaaminen

Hautaan siunaaminen tapahtuu aivan samalla tavalla, oli kyseessä maahan laitettava arkku tai polttohautaus. Polttohautauksessa kukat lasketaan siunauskappelissa joko ennen tai jälkeen siunauksen. Tämän jälkeen arkku ja vainaja viedään poltettavaksi sovittuna ajankohtana. Kukat voidaan viedä siunauksen jälkeen varatulle uurnapaikalle tai muistolehtoon.

Polttamisen jälkeen tuhka laitetaan uurnaan, jonka omaiset vievät hautausmaalle. Kirkkokäsikirjassa on myös oma kaavansa uurnan maahan laskemisesta, jonka käyttämisestä voi sopia papin kanssa. Nykyisen lain mukaan tuhka voidaan sirotella myös muualle kuin muistolehtoon. Seurakunta suosittelee kuitenkin hautausmaan käyttämistä myös tuhkan sirottelun yhteydessä mm. surutyön kannalta.

 

Muita huomioon otettavia seikkoja

Hautaustavasta päättävät omaiset, ellei vainaja ole eläessään ilmaissut siitä selvää tahtoaan. Suomen ev.lut. kirkon kannalta ei hautaustavoilla ole kristillisen uskon kannalta eroa. Täten polttohautaus ei sodi kristillistä uskoa vastaan.

Joissakin poikkeustapauksissa polttohautaus on ainoa mahdollisuus (esim. ulkomailla tapahtunut tarttuvaan sairauteen kuoleminen, onnettomuudet jne.). Mikäli polttaminen on tapahtunut ennen siunausta, suoritetaan siunaus vainajan tuhkan ollessa uurnassa.

Polttohautauksen yhteydessä käytettävä uurna ei ole pakollinen ja siksi voi käyttää myös hyvin lainauurnaa. Uurnaa käytettäessä sen tulee olla kohtuullisen nopeasti multautuvaa materiaalia. Vainajan tuhkan sijoittaminen arkkuhautapaikkaan arkun oheen on myös mahdollista. Muistolehtoa käytettäessä on huomattava, että sinne ei saa itse istuttaa kukkia.  Muistolehdoissa on kukille varattu yhteinen määrätty paikkansa muistokiven ympärillä.

 

Viimeksi päivitetty 06.03.2013 15:35