Sami Mustakallion saarna 5.7.2015 Hangon kirkossa PDF Tulosta Sähköposti

Sami Mustakallio, pastori

Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaans. Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä: Simon, jolle hän antoi nimen Pietari, Jaakob Sebedeuksen poika ja tämän veli Johannes, joille hän antoi nimen Boanerges - se merkitsee: ukkosenjylinän pojat - sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama joka kavalsi hänset.

Apostolien päivä 2015 mitä se meitä liikuttaa. Olet valittu, mutta olet tehnyt myös omat valintasi. Oletko kartalla kuten Jeesu vuorelle noustessaan - Hanko näyttää olevan sijainniltaan eteläisimpiä kohteita Suomen kartalla - mikä siis on oma sijaintisi hengellisellä kartalla. Jeesus tiesi mitä teki vuorelle noustessaan. Kuka ohjaa omia valintojamme - emmehän yllä apostoleiksi. Jo varhain keskiajalla on vietetty apostolien Pietarin ja Paavalin päivää heidän marttyyrikuolemansa muistoksi (29.6). Heidät surmattiin perimätiedon mukaan Roomassa keisari Neron toimeenpanemissa vainoissa vuonna 67. Kun apostolien päivät Ruotsi-Suomessa poistettiin vuonna 1772, myös Pietarin ja Paavalin päivä erillisenä pyhänä lakkasi.

Mikä on siis tilamme aikana, jolloin lähetystyöntekijöitäkin on surmattu työssään. Stefanos oli ensimmäinen martyyri, Apostolien päivänäkö tulisi luottaa siihen että viimeisin surmattu jää viimeiseksi - kuinka suhtaudumme tilanteeseen, ja myös omaan tilaamme.

Apostolien tekojen 26. luvussa Paavali sanoo: Me kaikki kaaduimme maahan, ja minä kuulin äänen sanovan heprean kielellä: "Saul, Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun on potkia pistintä vastaan." Minä kysyin: "Herra, kuka sinä olet?". Herra sanoi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse jaloillesi. Minä olen ilmestynyt sinulle, koska olen valinnut sinut palvelijakseni ja todistajakseni, kertomaan siitä, mitä nyt olet nähnyt ja mitä vielä olet näkevä, kun sinulle ilmestyn. Minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt." Saanko minäkin saatat kysyä. Löytäisitkä hengellisen majakkasi tai uuden kapteenin elämääsi.

Apostolien päivä olisi myös meidän päivämme, jolloin ylösnoussut Jeesus nousee taas ikään kuin vuorelle käskien luokseen meidät, jotka hän oli valinnut, ja med epäillenkin lähdemme hänen mukaansa. Olemme kutsutut.

Vaaroissakin apostoleina olkoot kohteenamme Kristus

Amen

 

 

S A A R N A - virkaanasettaminen 25.5.

Tätä pyhää sanotaan kristillisen kirkon syntymäjuhlaksi.
Jumala vuodatti henkensä apostolien päälle, jotta he rohkeasti julistaisivat ylösnoussutta Vapahtajaa, Jeesus Kristusta. Todistus ei ollut mahdollista ilman Pyhän Hengen voimaa. Kohtasivathan apostolit vastusta niin omiensa kuin vieraitten kansojen keskuudesta. Silti sanoma voitti, me koko kirkkokansa täällä Hangossa, olemme sen todistajina.

Helluntai on todella suuri juhlapyhä. Päivän liturgisena värinä on punainen, joka viittaa niin Kristuksen kärsimys kuolemaan kuin Pyhän Hengen tuleen. Tuli ja veri, elämän voima virtaa tämän pyhän sanomassa voimakkaasti. Jumala uudistaa seurakuntaansa tänään, näin uskomme.

PÄIVÄN EVANKELIUMI:
Päivän evankeliumissa, käydään Raamatun ehkä yksi tärkeimmstä keskusteluista Jeesuksen ja Nikodemoksen kanssa. Nikodemos ei ymmärtänyt, miten on mahdollista pelastua, miten kukaan voi päästä Jumalan luokse.

Jeesuksen vastaus tähän on: "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän" (Joh. 3:16.)

Tämä lausehan on meille hyvin tuttu, Sitä opetetaan par'aikaa Suomen Siionin rippikouluissa. Silti usein emme ymmärrä tämän lauseen merkitystä. Emme ymmärrä rakkautta. Emme ymmärrä elämää, Tai Ikuisuutta.

Kaiken keskellä on Jumalan itsensä uhraava rakkaus. Jumala, Jeesus tulee maailmaan. Omaan maailmaansa, joka on hänet hylännyt. Tämä maailma oli ja on edelleen vihamielinen armonsanomalle. Nikodemoskin kysyy aiemmin evankeliumissa: "Miten tämä kaikki on mahdollista". Niin ... ei sen pitäisikään olla mahdollista inhimillisen ymmärryksen kautta. Koko olemassaolomme on salaisuus ja ihme, puhumattakaan ikuisuudesta.

Jumala tulee omaan maailmaansa, joka ei häntä arvosta ekei halua hänestä kuullakaan. Tätä maailmaa hän rakastaa niin paljon, että antaa Poikansa, sille.

Jumalan rakkaus ei ole sitä, mitä me ajattelemme siitä. Jumala rakastaa ihmistä riippumatta hänen teoistaan tai tekemättä jättämisistään. Tämä on evankeliumi. "Jumala on rakastanut meitä ensin".

VIERAANTUMINEN
On olemassa myös todellisuus. Sellainen todellisuus, että me emme ymmärrä itseämme tai muita ihmisiä. Syntiinlankeemuksesta alkoi ihmiskunnan matka, omavoimainen matka pelastaa itsensä ja muut. Tämä matka, onneksi sai päätöksenä, kun Jeesus nostettiin ristille. Elämän antajasta tehtiin kuoleman kantaja.

Syntiinlankeemuksen voima on paljon kovempi kuin voimme koskaan ymmärtää tai tajuta. Onneksi ylösnousemuksen voima on myös vielä paljon kovempi ja ihmeellisempi kuin voimme koskaan ymmärtää tai tajuta.

Syntiinlankeemus aiheuttaa vieraantumisen - emme koe oloamme turvalliseksi, emme koe, että meitä arvostetaan. Tämän näemme, koemme lähellä ja kaukana. Emme ymmärrä itseämme, emme tunne liioin Jumalan suurta hyvyyttä ja rakkautta.

Tämä on juuri sitä, mistä evankeliumissa puhutaan meille: "sitä, joka ei usko on jo tuomittu". Ihminen tuomitsee itse itsensä, tämä on se elämän kauhu, ettemme edes huomaa sitä, miten tuomitsemme itsemme ja muut.

BAABELIN TORNI
Vieraantuminen itsestä ja muista kuvaillaan mainiosti kertomuksessa Baabelin tornista. Baabelin tornihan on Raamatun mukaan torni, jonka ihmiset yrittivät rakentaa näyttääkseen oman ylivertaisuutensa. Tornia rakennettiin Kaksoisvirtojen maassa, kauan ennen ajanlaskumme alkua. Ihmiset olivat kerääntyneet laaksoon. Yhtäkkiä rakennustöiden kestäessä, ihmiset rupesivat puhumaan eri kieliä. Mitä ihmettä oli tapahtunut? Kun toisen kieltä ei ymmärretty, rakennustyöt kävivät vaikeiksi, lopulta mahdottomiksi. Työ keskeytyi ja ihmiset hajaantuivat eri heimoihin ja kieliin.

HELLUNTAI, YHTEYDEN LUOMISEN/YKSEYDEN JUHLA
Helluntai korjaa sen, mitä meni pieleen syntiinlankeemuksessa ja Babelin tornin rakennustöissä. Pyhä Henki laskeutuu alas taivaasta ja luo yhteyden - Ei ihmisten oma voima.

Helluntai poistaa vieraantumisen muurit. Helluntai on yhteyden ja ykseyden juhla. Pyhä Henki yhdistää niin kielet kuin uskovat, yhdeksi ruumiiksi ja vereksi, Kristuksessa. Ei ole enää orjaa tai vapaata, köyhää tai rikasta. On vain yksi ihmissuku, jota Jumala rakastaa.

VÄGEN MOT ENHET
Hur kan vi bygga tillsammans Kristi kropp? Berättelsen om Babels torn, säger att människorna kan inte själva göra det. Den Heliga Anden gör allt. Dagens evangelium berättar åt oss om Guds kärlek. Han älskar oss, oberoende av våra verk.

Det måste vi komma ihåg varje dag - Gud älskar oss.
Så kan vi också älska vår medmänniska. Så blir vi verkligen Kristi kropp och Kristi Blod tillsammans, hans kära lärjungar.

KRISTUS RAKENTAA KIRKKOAAN
Kristus on rakentanut, rakentaa ja tulee rakentamaan kirkkoaan riippumatta meidän voimastamme, uskostamme tai epäuskostamme. Tämä on lohdullista.

Kun tutkii historiaa, näkee sen, että Jumala on pitänyt huolta kansoistaan. Hän piti ja edelleen pitää huolta kansastaan Israelista. Hän pitää huolta kansastaan Suomesta. Hän rakastaa luomiaan koteja ja paikkoja - Täältä Suomen etelärannikolta aina maan ääriin saakka.

Kuulija huomatkoon: Sanoma ylösnousseesta on kaikunut ja kaikuu edelleen rannalta, rannalle, rannikolta toiselle. Tämän Jeesus lupasi:  "Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi" (Matt. 24:14).

Historiaa tutkiessaan voi ymmärtää sen, että Jumala on hyvä, vaikka olosuhteet ja ihmisten elämän kohtalot vaihtelevat rajustikin.

PYHÄ HENKI
Jeesuksen hyvät lupaukset toteutuvat nyt ja vasta. Kirkkomme tehtävä on julkituoda Jumalan rakkautta ja hyvyyttä, sanoin ja teoin. Ainoastaan Pyhän Hengen voimasta voimme vapautua vieraantumisesta ja kaikesta pahasta. Kun Pyhä Henki laskeutui apostolien päälle, he ymmärsivät muita. Ainoastaan Jumalan uutta luovaa työ voi uudistaa kirkkomme.

Emme me ole valinneet Jumalaa vaan Jumala on valinnut meidät. Tämän vuoksi kaiken työn ja tekemisen tulee lähteä Pyhän Hengen luomasta ilosta ja rauhasta. Jos tekemisen pohjalla ei ole tätä niin kaikki rakennelmamme murtuvat niin kuin kävi aikoinaan Baabelin tornille.

Henki loi kuitenkin uuden todellisuuden. Ihmiset oppivat ymmärtämään toistensa kieltä, ajattelua, uskoa ja elämäntapaa. Helluntain ihmettä maailma kaipaa, muttei voi sitä saavuttaa.

Virren sanoin:
Oi Henki voiman, totuuden
ja luoja armolahjojen,
valaise silmät sokeat,
kirvoita kielet kankeat.

Kun tänne Hankoon tulee niin maanteitse tai veneellä, näkee sen kuinka aurinko ympäröi Hankoa. Valo vain kasvaa tultaessa Hankoon. Olkoon kirkkomme myös valon lähteenä tässä kaupungissa. Meillä on toinen aurinko - Kristus, joka ympäröi ja täyttää meidän todellisuutemme. Toivottavasti sitä valoa hiukkasen heijastuu tässä maailmassa.

Helluntain ihme tapahtuu yllättäen, pelonkin keskellä. Jumala, voima ja valo ilmestyvät siellä, missä sitä eniten tarvitaan, niin, että kuin tuli se tarttuu kaikkiin ihmisiin ja me ymmärrämme yhtäkkiä toisiamme.

Kirkkoherra Johannes Tikan saarna 24.5.2015 Hangon kirkossa 

Kommentit
Kirjoita uusi
Timo Rantanen  - Palaute saarnasta   IP:84.248.0.xxx   02.08.2015 10:26:10
Kun muistelen tässä kyseistä saarnaa, jossa itse olin mukana. Se mikä
minussa oli siunaava. Siinä kutsuttiin seurakuntalaisia kantamaan vastuuta
omasta kotiseurakunnastaan.
Kirjoita kommentti
Nimi:
Sähköpostil:
 
Otsikko:
Ole hyvä ja syötä oheisesta kuvasta löytyvä anti-spam-koodi.

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Viimeksi päivitetty 24.08.2015 08:34
 
 

banneri kukat

liitykirkkoon.fi 140x50

Tapahtumat

19.02.
EI Miesten ekumeenista piiriä

20.02.
Kultaisen iän kerho

21.02.
Seurakuntalounas

24.02.
Messu

03.03.
Messu