Yleisesti toiminnasta
Kirkolliset toimitukset PDF Tulosta Sähköposti

 

Kasteesta, vihkimisestä ja hautaan siunaamisesta sovitaan aina hyvissä ajoin pappien kanssa.

Kasteen yhteydessä on huomattava, että kastettava tarvitsee vähintään kaksi ev. lut. kirkkoon kuuluvaa, rippikoulun käynyttä ja konfirmoitua kummia. Pappi käy etukäteen vanhempien kanssa kastekeskustelun kasteen merkityksestä ja käytännön järjestelyistä.

Vihkimistä varten täytyy suorittaa avioliiton esteiden tutkinta vähintään 7vrk ennen vihkimistä. Vihittävien tulee kuulua ev.lut.kirkkoon ja olla rippikoulun käyneitä. Toinen vihittävistä voi kuulua johonkin muuhunkin kristilliseen kirkkoon kirkkolain määrittämällä tavalla.

Hautauksen järjestelyistä on hyvä ottaa ensin yhteyttä pappiin ennen hautausajankohdan määräämistä ja varmistaa haluamansa pappi ja kellonaika seurakunnasta. Arkkuhautauksesta tai tuhkauksesta voi keskustella hautausta suorittavan papin kanssa ja hautauksen kustannuksista saa tietoja srk-yhtymän sivuilta.

Lisätietoja saa kirkkoherranvirastosta.

 

19 16111 512 kaste siunaus

Lähde: Kirkon kuvapankki / Kirkkohallitus

 

Viimeksi päivitetty 10.07.2017 14:31
 
Avoin seurakunta PDF Tulosta Sähköposti

Hangon suomalaisen seurakunnan toiminnassa korostuu vauvasta vaariin ja mummiin ajattelu. Pyrimme eri työmuotojen kautta palvelemaan kaiken ikäisiä ja kokoisia sekä mielipiteiltään ja ajatuksiltaan erilaisia ihmisiä. Vastavalmistuneen strategiamme mukaisesti haluamme olla AVOIN SEURAKUNTA, jonka järjestämiin tilanteisiin olisi helppo tulla. Suvaitsevaisuus, välittäminen, läsnäolo ja pyhän kunnioitus ovat niitä arvoja, jotka toiminnassamme pyrimme ottamaan huomioon.

Seurakuntamme pyrkii huomioimaan myös sen, etteivät kaikki seurakuntalaiset osallistu aktiivisesti jumalanpalveluksiin tai muuhun toimintaan. Tiedotamme entistä tehokkaammin toiminnastamme ja olemme tehneet julkaisuja kuten KIRKON IKKUNA ja HANGON KIRKON HISTORIA, joita lukemalla pääsee sisälle Hangon seurakuntien elämään. Seuraamalla näitä nettisivuja pysyy myös ajan tasalla Hangon suom. srk:n toiminnasta ja tärkeimmistä päätöksistä. Tärkeintähän ei sittenkään ole se kuinka monta kertaa käy jossakin seurakunnan järjestämässä, sinänsä varmasti ihan hyvässä tilaisuudessa, vaan se kuinka toteuttaa omassa elämässään niitä arvoja, mitkä johtavat vastuuseen ja toisen ihmisen kunnioittamiseen.

Jokasunnuntainen MESSU klo 10 Hangon uusitussa ja valoisassa kirkossa on hyvä tapa osallistua ja pohtia elämän peruskysymyksiä.

TERVETULOA!

https://www.facebook.com/kirkkosuomessa

Viimeksi päivitetty 16.03.2012 15:26