Kirkolliset toimitukset PDF Tulosta Sähköposti


Kasteesta, vihkimisestä ja hautaan siunaamisesta sovitaan aina hyvissä ajoin kirkkoherraviraston kanssa. Kirkkoherranvirastolla sovitaan ajanvarauksesta sekä toimittavasta papista ja mahdollisesti kanttorista.


Kasteessa lapsi, nuori tai aikuinen liitetään seurakunnan jäseneksi. Pappi käy etukäteen vanhempien kanssa kastekeskustelun kasteen merkityksestä ja ristiäisten kulusta. Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia. Kummiksi voi pyytää henkilön, joka on luterilaisen kirkon kastettu ja konfirmoitu jäsen.


Vihkimisessä avioliitolle pyydetään siunausta ja vihittävät jättävät yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Kirkollisessa vihkimisessä avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Ennen vihkimistä pariskunnan tulee yhdessä pyytää esteiden tutkintaa asiointipalvelun kautta tai sen seurakunnan kirkkoherranvirastolta, johon vähintään toinen vihittävistä kuuluu. Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään 7 vuorokautta ennen vihkipäivää. Pappi käy etukäteen hääparin kanssa vihkikeskustelun avioliiton merkityksestä ja vihkimisen kulusta.


Hautajaisissa saatetaan läheinen viimeiselle matkalle. Hautajaisten järjestely aloitetaan ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon ja sovitaan aika siunaustilaisuudelle. Siunaavan papin kanssa tavataan ennen hautajaisia ja sovitaan siunaustilaisuuden kulusta. Hautapaikasta sovitaan Hangon seurakuntayhtymän kanssa. Siunaustilaisuuden jälkeen voidaan pitää muistotilaisuus esimerkiksi Seurakuntakodilla.

Hangon seurakuntayhtymän sivuilta löytyy hintatiedot.

Lisätietoja saa kirkkoherranvirastosta puh. 040-5199 664 ja https://evl.fi/perhejuhlat.