Rippikoulutyö PDF Tulosta Sähköposti

 

alt

"Et ole enää lapsi, et vielä aikuinenkaan.

Siipesi janoavat ilmaa alleen ja 

polte nousta lentoon on kova.

Malta kuitenkin vielä hetki ja ota vastaan

Taivaallisen Isän ohjeet, kartta ja

kompassi turvaksi elämäsi tielle." 

Mikä rippikoulu?

Rippikoulu perustuu Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyyn."Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän,ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea mitä minä ole käskenyt teidän noudattaa. Ja katso minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

  Rippikoulussa tutustutaan siihen,mitä kirkkomme opettaa esimerkiksi Jumalasta, kuolemasta ja rukoilemiesta sekä mietitään yhdessä monia tärkeitä kysymyksiä. Rippikouluun liittyy kuitenkin myös paljon muuta.

 Miksi rippikouluun?

Konfirmoituna nuorella on oikeus kirkkohäihin ja hän voi toimia lapsen kummina sekä käydä yksin ehtoollisella. Rippikoulussa on myös paljon mukavaa tekemistä ja mahdollisuus saada uusia ystäviä. Yhdessä ohjaajien kanssa pohditaan monia nuoria askarruttavia kysymyksiä ja mitä on olla kristitty. Kaiken lomassa ehdimme kuitenkin pitää hauskaa yhdessä pelaillen ja oleskellen.

Milloin rippikouluun?

Jos nuori kuuluu kirkkoon, hän voi mennä rippikouluun aikaisintaan sinä vuonna, jolloin täyttää viisitoista. Nuori  voi käydä rippikoulun myöhemminkin. Kuitenkin noin 85 prosenttia nuorista käy rippikoulun sinä vuonna, jolloin täyttää viisitoista, joten vain harva siirtää riparin myöhemmäksi. Jollei nuori kuulu kirkkoon, hän tarvitsee vanhempiensa luvan päästäkseen rippikouluun. Ilman vanhempiensa lupaa hänet voidaan konfirmoida aikaisintaan kahdeksantoista vuoden ikäisenä. Nuori voi tulla rippikouluun, vaikkei häntä olisi kastettu. Hänet tulee kuitenkin kastaa ennen konfirmaatiota tai viimeistään sen yhteydessä.

Mitä rippikoulussa?

Jo ennen rippikouluun tuloa rippikoululainen osallistuu tiettyyn määrään kirkollisia tapahtumia eli käy esimerkiksi jumalanpalveluksissa ja messuissa. Rippikouluun kuuluu kahdeksankymmentä tuntia opetusta. Aiheita ovat mm.  oma seurakunta, omatunto, Jeesuksen elämä ja opetukset, Raamattu. seurustelu, rukous ja kuolema. Oppitunneilla tehdään usein ryhmätöitä, näytellään ja keskustellaan. Rippileirillä oppituntien välillä ruokaillaan, ulkoillaan ja puuhataan monenlaista muuta mukavaa.

 

Yleensä rippikouluun kuuluu myös pienryhmäopetusta, jossa pienempiin ryhmiin jakautuneet rippikoululaiset pohtivat yhdessä isosten kanssa oppituntien teemoja ja pitävät raamiksia. Myös hartaudet ja musiikki liittyvät oleellisesti rippikouluun. Monille rippikoulu onkin yksi elämän hienoimpia kokemuksia. Noin neljäkymmentä prosenttia rippikoulun käyneistä jatkaakin isoseksi. Rippikoulu huipentuu kirkossa pidettävään konfirmaatioon. Sana konfirmaatio tulee latinankielen sanasta vahvistaa ja tarkoituksena onkin vahvistaa nuorta. Kaste ei tarvitse vahvistamista vaan kyse on nuoren vahvistamisesta uskon tiellä. Konfirmaatiossa rippikoululaiset lausuvat ääneen kristillisen uskonsa, nauttivat ehtoollisen ja heidät siunataan. Perinteisesti konfirmaation jälkeen on juhlittu ripille pääsyä sukulaisten ja ystävien kesken.

Kuka rippikoulussa?

Rippikoulun käy noin 85 prosenttia ikäluokasta, joten riparikavereita varmasti löytyy. Rippikoulussa on nuorta vastassa useita työntekijöitä. Pappi, nuorisotyöntekijä, kanttori, yövalvoja, leirikeskusisäntä ja keittäjät saattavat piipahtaa rippikoulussa jonakin päivänä tai olla nuorten kanssa koko riparin ajan. Rippikoululaisille tärkeitä isosiskoja ja -veljiä ovat isoset, jo aikaisempina vuosina ripille päässeet nuoret, jotka ohjaavat rippikoululaisista muodostettuja pienryhmiä ja järjestävät oppituntien välillä mukavaa tekemistä. Isoskoulutus on yksi- tai useampi vuotinen ja sen aikana perehdytään tarkemmin kirkon opetuksiin, opetellaan ryhmän johtamista sekä pidetään riparin tapaan hauskaa yhdessä. Isoskoulutuksia järjestetään useimmissa seurakunnissa sekä monissa yhdistyksissä.

 

Henkilö, joka haluaa käydä yksityisrippikoulun, voi ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon puh: 019:2630 630. Rippikoulutyöstä vastaava pappi antaa mielellään lisätietoa rippikouluista ja rippikoulun käyntiin liittyvistä asioista.

 

Viimeksi päivitetty 19.04.2018 12:11